start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
Welkom 
in de kerk
van Langweer
start

Hallo beste lezer van deze site! Als u hier bent aangekomen wordt u een schat aan informatie aangeboden over de Protestantse Gemeente Langweer, het dorp Langweer en uiteraard de plek van de kerk in deze samenleving. De hier geboden informatie is niet alleen bedoeld voor leden van onze gemeente, maar ook passanten in ons dorp en andere belangstellenden zullen vast veel plezier beleven aan deze website.

 

Namens de gemeente heten wij u nogmaals van harte welkom en wensen wij u veel leesplezier.

Kerkdiensten

 

8 januari   9.30 uur

    ds. Alex van Ligten uit Sneek

    Nieuwjaarwensen/

   koffiedrinken na de dienst  

 

15 januari  9.30 uur

    ds. S. Cnossen-Hoekzema uit

   Scharnegoutum

 

22 januari   9.30 uur

    ds. Aart C. Veldhuizen    

 

29 januari   9.30 uur  

    ds. J.K. Bolt uit Drachten

 

5 februari   10.00 uur

    ds. Gerda Keizer/pastor A.Schothorst

   Oecumenische dienst in de R.K. kerk te

   St. Nicolaasga m.m.v. “Meiinoar o.l.v.

   Jan Steven Wuite

 

Agenda:

11 januari 10.00 uur

    “Op weg naar de preek”.

11 januari  19.30 uur

    Kerkenraadsvergadering

17 januari  20.00 uur

    Thema-avond: meer dan taal – als

    Dementie of Alzheimer toeslaat.

18 januari  17.00 uur

     Gezamenlijk eten

 

Alle bijeenkomsten zijn in “de Hoekstien”.