start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
Welkom 
in de kerk
van Langweer
start

Hallo beste lezer van deze site! Als u hier bent aangekomen wordt u een schat aan informatie aangeboden over de Protestantse Gemeente Langweer, het dorp Langweer en uiteraard de plek van de kerk in deze samenleving. De hier geboden informatie is niet alleen bedoeld voor leden van onze gemeente, maar ook passanten in ons dorp en andere belangstellenden zullen vast veel plezier beleven aan deze website.

 

Namens de gemeente heten wij u nogmaals van harte welkom en wensen wij u veel leesplezier.

Kerkdiensten in de Hoekstien

 

12 maart    9.30 uur  

     ds. A Langhout uit Oldeberkoop

 

19 maart    9.30 uur

     ds. Aart C. Veldhuizen

 

26 maart   9.30 uur

    ds. S. Cnossen-Hoeksema uit    

    Scharnegoutum

 

02 april   9.30 uur

    ds. Aart C. Veldhuizen

 

09 april   9.30 uur  

     Palmzondag

    ds. Aart C. Veldhuizen