start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
Welkom 
in de kerk
van Langweer
start

Hallo beste lezer van deze site! Als u hier bent aangekomen wordt u een schat aan informatie aangeboden over de Protestantse Gemeente Langweer, het dorp Langweer en uiteraard de plek van de kerk in deze samenleving. De hier geboden informatie is niet alleen bedoeld voor leden van onze gemeente, maar ook passanten in ons dorp en andere belangstellenden zullen vast veel plezier beleven aan deze website.

 

Namens de gemeente heten wij u nogmaals van harte welkom en wensen wij u veel leesplezier.

omhoog ^
volgende >

 

Kerkdiensten

 

1 december  1ste advent    9.30 uur

ds. Aart C. Veldhuizen

 

8 december  2de Advent     9.30 uur  

ds. T.T. Osinga  uit Oudemirdum

 

15 december 3de Advent    9.30 uur

ds. D.J. Deuzeman uit Heerenveen

 

22 december 4de Advent    9.30 uur

ds. Jan van der Veen uit Heerenveen

 

24 dec.  Kerstnachtdienst   23 uur

ds. Aart  C. Veldhuizen

m.m.v. ‘Cantabilé’ o.l.v. Rinny Pijpker- van der Spoel

 

25 dec.  1ste kerstdag          10 uur

POPPESLOK in Kerk Langweer

ds. Aart C. Veldhuizen m.m.v. kinderen en ouders van Langweer

Meer info verder in het kerkblad

 

29 december                         9.30 uur

mw. Rosalie van Katwijk uit IJlst

 

31 dec.  Oudejaarsdienst  19.30 uur  

ds. Aart C. Veldhuizen

 

5 januari                                9.30 uur

ds. Aart  C. Veldhuizen

Na de dienst nieuwjaarwensen in de Hoekstien

 

12 januari                              9.30 uur

ds. Gerda Keijzer van Op `e Noed

 

19 januari                              9.30 uur

ds. Aart  C. Veldhuizen

 

26 januari                              11 uur

Pastoor R Hoogma

Oecumenische dienst van de Raad van Kerken

in de R.K. kerk te St. Nicolaasga