start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
Welkom 
in de kerk
van Langweer
start

Hallo beste lezer van deze site! Als u hier bent aangekomen wordt u een schat aan informatie aangeboden over de Protestantse Gemeente Langweer, het dorp Langweer en uiteraard de plek van de kerk in deze samenleving. De hier geboden informatie is niet alleen bedoeld voor leden van onze gemeente, maar ook passanten in ons dorp en andere belangstellenden zullen vast veel plezier beleven aan deze website.

 

Namens de gemeente heten wij u nogmaals van harte welkom en wensen wij u veel leesplezier.

 

***

 

Langweer, vrijdag 13 maart 2020.

 

Geachte leden en betrokkenen,

 

De kerkdeuren van Dorpskerk Langweer gaan tijdelijk dicht.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Langweer heeft besloten dat tot 1 april alle kerkelijke bijeenkomsten en kerkdiensten niet door zullen gaan. Ook de geplande gemeenteavond van 1 april gaat niet door. Aanleiding voor dit besluit zijn de maatregelen die de overheid en de landelijke kerk genomen hebben. We sluiten de kerkdeuren niet uit paniek of uit angst, maar om gehoor te geven aan de oproep om als 17 miljoen Nederlanders met elkaar te proberen een piekuitbraak te voorkomen.

 

Zondag: Kerkdienst op televisie.

In plaats van het lijfelijk bijwonen van de kerkdienst wordt er op zondag 15 maart om 9:30 uur op NPO2 vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie door ds René de Reuver uitgezonden, ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet doorgaan.

 

Woensdag: Midweekse viering vanuit Kerk Langweer via www.kerkdienstgemist.nl.

Zo lang de kerk dicht is, spreekt onze dominee elke woensdagmorgen om half 10 in de Dorpskerk een overdenking in. U kunt die bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. Als u daar ‘Langweer’ invult, kunt u de kerkdienst aanklikken die u in geheel terug kunt zien, ook op een later moment.

 

Omzien naar elkaar.

We roepen iedereen op om in de eigen omgeving om te zien naar kwetsbare dorpsgenoten. Met elkaar zijn we zo kerk voor het dorp. Mocht u een concrete vraag hebben of hebt u behoefte om uw zorgen te delen, kunt u uiteraard contact opnemen met leden van de kerkenraad en kan er een beroep op de dominee worden gedaan.

 

De wereld is groter dan Langweer.

We denken dat bovenstaande maatregelen verstandig zijn. Tegelijkertijd is het niet te vergelijken met het leed elders in de wereld. In Afrika sterven duizenden mensen per dag aan de honger, wat sinds 2015 weer is toegenomen. Op diverse plekken in de wereld wachten velen in mensonterende kampen op een beter leven. Onze diakonie zet zich in voor armen wereldwijd, daarom vragen wij bij wijze van collecte uw gift op rekeningnummer NL07RABO 0334703085. De diakonie zal uw gift dan overmaken aan Kerk in Actie.

 

Niet het virus, maar wel dit bericht verspreiden.

We kunnen niet iedereen via de mail en via Facebook bereiken. Wilt u ons daarom helpen om dit bericht door te geven aan de mensen die u kent. Zodra er wijzigingen optreden zullen we u nader informeren.

 

Tenslotte.

In het gelaat van de ander ontmoeten we Christus. Zijn overgave aan Gods liefde bracht hem tot het kruis. Juist daarbij staan we deze weken stil, in de weken naar Pasen, om ons te bezinnen op de weg van Gods liefde die sterker is dan de dood.

 

De kerkenraad.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Geertje Minnee,

Scriba Kerk langweer

 

omhoog ^
volgende >

 

Kerkdiensten Langweer

 

26 januari                        11 uur

Pastoor R. Hoogma

Oecumenische dienst van de Raad van Kerken in de R.K. kerk te St. Nicolaasga

 

2 februari                         9.30 uur

ds. Gerda Keijzer van Op `e Noed

 

9 februari                         9.30 uur

ds. Gerda Keijzer van Op `e Noed

 

16 februari                       9.30 uur

ds. Aart C. Veldhuizen

Viering maaltijd van de Heer

 

23 februari                       9.30 uur

pastor J. Knol uit Joure

 

1 maart                             9.30 uur

ds. Aart  C. Veldhuizen

1ste zondag veertigdagentijd

 

8 maart                            9.30 uur

ds. A. Langhout uit Oldeberkoop

2de  zondag veertigdagentijd

 

Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus zijn onze kerkdeuren tot

1 april gesloten, zie informatie aan de linkerkant!