start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
omhoog ^

activiteiten

 

 

***

 

 

                                                    ***

 

Hoe luister je?                                            29 januari            Idskenhuizen

 

We voeren ontzettend veel gesprekken. Veel gesprekken gaan in het voorbijgaan: een praatje over het weer bij de bakker of het groeten van de buren. Je hoort elkaar dan wel, maar het gaat niet ergens over. Op andere momenten is het wel ontzettend  belangrijk voor de ander dat je luistert. Als iemand je bij de supermarkt vertelt van een sterfgeval in de familie, of van een ernstige ziekte bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Hoe kun je goed luisteren zodat de ander ook echt het gevoel krijgt dat je de ander hoort?

Aart geeft veel trainingen aan zorgteams binnen Patyna over het voeren van gesprekken. Ook binnen onze kerkelijke gemeenten is het erg belangrijk dat we elkaar werkelijk verstaan.

 

Datum     : dinsdag 29 januari

Plaats      : kerk Idskenhuizen

Tijd         : 19.30 uur

Leiding     : ds. Aart Veldhuizen

 

 

***

 

Zingend door de kerk….

17 februari

gezamenlijke zangdienst in Idskenhuizen.

Voorgangers: ds Gerda Keijzer en Aart Veldhuizen.
Organisten en solo-zangers uit Op ‘e Noed en Langweer.

 

Het nieuwe liedboek bestaat uit 1016 liederen. Ze komen uit alle mogelijke kerkelijke tradities. Voor iedereen zijn er wel favoriete liederen in te vinden. Het leek ons mooi om een zangdienst te organiseren rondom liederen die volgens ons heel goed bij onze gemeenten passen, maar nog niet bekend zijn. Samen met de organisten en een aantal solo-zangers gaan we die liederen zingen in de kerkdienst, waarbij we de verschillende plekken in de kerk langsgaan: de paaskaars, het gebed om ontferming, de tafel, de kinderen, het orgel, de bijbel, het doopvont, de gedenkhoek, de knielbank van belijdenis en huwelijk en de zegen.
De liederen die we uitgekozen hebben, zing je snel mee en ademen geloofstaal. De meeste van de liederen die we uitkozen komen uit Iona.

 

 

 

Wat is Iona?

Voor de kust van Noordwest-Schotland bevindt zich het eiland Iona, iets kleiner dan ons Schiermonnikoog. In 1938 vestigde zich daar dominee MacLeod om de eeuwenoude kloosterruïne te restaureren. Op die plek ontstond de Iona gemeenschap van mannen en vrouwen uit verschillende christelijke tradities die het evangelie van Jezus Christus willen volgen, zich willen verbinden met alle mensen van goede wil over heel de wereld en samen willen leven in een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, verantwoording afleggen van de besteding van tijd en geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede.

In deze gemeenschap is een schat aan liederen ontstaan, geput uit het geloof van de kerken van de hele wereld. Daarvan zijn er een groot liederen in ons nieuwe Liedboek terechtgekomen. Iona is tegenwoordig een bedevaartsoord geworden, per jaar gaan er zo’n 200.000 pelgrims heen. Het eiland is er bijna te klein voor….

 

Zingen.

Zingen is krachtig, krachtiger dan spreken. Daarvan is componist en predikant John Bell, die veel van de Iona liederen schreef, overtuigd. “Iemand Happy Birthday wensen, is mooi. Maar iemand Happy Birthday toezingen, doet veel meer”. Ik ervaar dat ook in de verpleeghuizen waar ik werk en veel zing met mensen bij wie taal niet meer werkt. Liederen ontroeren, komen binnen, zelfs als het brein zo beschadigd is dat andere prikkels niet meer binnenkomen. Sterker nog, het muzikale deel van onze hersenen, blijkt langer te blijven functioneren dan ons geheugen.

Muziek raakt ons dus dieper. Daarom is het dat men altijd zegt dat zingen drie keer bidden is. En dat gaan we doen. Nieuwe liederen voor jong en oud, allemaal liederen waarvan wij denken dat ze je kunnen raken en je bijblijven en dat zo onze gemeenten straks een paar lievelingsliederen rijker zijn. Dat hopen we deze zangdienst te bereiken!

 

Ds Aart Veldhuizen, mede namens ds Gerda Keijzer.

                      

 

****

***