start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
omhoog ^

activiteiten

 

 

INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN VOOR ONZE VOEDSELBANK

 

Het zijn nog steeds moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.  

 

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

 

Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank.

 

Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!  

Uw waardepunten, bij voorkeur geteld in pakken van 100 of 1000 kunt u gedurende de hele maand december kwijt in de collectezak (ponkje) in de kerk.

 

U kunt de punten ook in een envelop inleveren bij Jetske de Jong Bredyk 4, Pieter Brinksma, Oasingaleane 18 of bij Els Theel, Foekjesteech 12.

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan willen we het graag bij u thuis ophalen.

Neem dan contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

 

Diaconie kerk Langweer en de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

 

                  

 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2021

 

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.  Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:

Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.

Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 18 december van 10.00 - 11.00 uur

 

kunt u uw Kerstpakket of houdbare levensmiddelen inleveren in de dorpskerk van Langweer.  Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma, tel: 0513-499310 dan komt hij langs om het op te halen.

Als u na 21 december een kerstpakket krijgt en deze beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben van Houten,  secretaris Solidair (06-42391992)

 

Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Namens Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

 

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

 

 

 

 

*************         

 

        

Vocaal Ensemble Cantabile bestaande uit 20 zangers zoekt ter aanvulling van het koor enkele tenoren.

Het koor staat onder leiding van Rinny Pijpker en er wordt op maandagavond gerepeteerd in de PKN kerk te Sint Nicolaasga.

Bent u tenor en heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Chris de Wolf, voorzitter (cdewolf@home.nl). 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met dirigente Rinny Pijpker (rinny-pijpker@hotmail.com)

 

 

*************