start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruiksplan.

fotoalbum.

orgelconcerten.

begraafplaatsen.

Pagina 18.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER

Activiteiten

activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocaal Ensemble Cantabile bestaande uit 20 zangers zoekt ter aanvulling van het koor enkele tenoren.

Het koor staat onder leiding van Rinny Pijpker en er wordt op maandagavond gerepeteerd in de PKN kerk te Sint Nicolaasga.

Bent u tenor en heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Chris de Wolf, voorzitter (cdewolf@home.nl). 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met dirigente Rinny Pijpker (rinny-pijpker@hotmail.com)

 

 

*************

 

                                                            

 

 

 

 


GEMEENTEAVOND op dinsdag 23 januari 2024.
Noteert u deze datum alvast.
Agenda en verdere info ontvangt u later via een e-mail of brief.

INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN VOOR ONZE VOEDSELBANK

 
Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van
een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.  

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!  
Uw waardepunten, bij voorkeur in een enveloppe en geteld in pakjes van 100 of 1000, kunt u gedurende de hele maand december kwijt in de brievenbussen van Jetske de Jong (Bredyk 4), Pieter Brinksma (Oasingaleane 18) of  Els Theel (Foekjesteech 12).

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan willen we het met plezier bij u thuis ophalen. Neem dan contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

Diaconie kerk Langweer en de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

KERSTPAKKETTENACTIE 2023

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer
de kerstpakkettenactie.  Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met
een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.

Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 16 december van 10.00 - 11.00 uur

kunt u uw Kerstpakket of houdbare levensmiddelen inleveren in de dorpskerk van Langweer.  Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma, tel: 0513-499310 dan
komt hij langs om het op te halen.
Als u na 17 december een kerstpakket krijgt en dit alnog beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben van Houten,  secretaris Solidair Skarsterlan(06-42391992)

Wij zien u graag en hopen op uw steun.
Namens Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.KERSTVIERING
Uitnodiging voor 55 +
dorpsgenoten

Woensdag 13 december 2023
Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien

Ook dit jaar gaan wij in een gezellige ontspannen sfeer weer
aandacht geven aan de beleving van Kerstmis met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.

U bent van harte welkom!

U kunt zich aanmelden tot zaterdag 9 december 12.00 uur bij:

Jetske de Jong,  tel. 0513-499738
Els Theel,          tel. 0513-436900
Pieter Brinksma, tel. 0513-499310
of
per e-mail naar diaconie@kerklangweer.nl

Deze middag wordt u aangeboden door de diaconie van de dorpskerk Langweer. Na afloop wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de voedselbank in Joure.
                                   
Als het vervoer naar de Hoekstien een probleem voor u is, belt u dan even met Pieter Brinksma!
Tel: 0513-499310