start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
omhoog ^

activiteiten

 

 

***

 

 

Over ziek-zijn en ouder worden             9 januari 2019      Langweer

 

Mensen worden steeds ouder. En dat in een cultuur waar vooral jong en gezond als erg belangrijk wordt ervaren. Aart werkt behalve als dominee in Langweer ook als geestelijk verzorger bij Patyna. Hij neemt je mee in nieuwe visies op ziekte en gezondheid en in ontwikkelingen in de ouderenzorg. En samen gaan we in gesprek over wat dat betekent en voor vragen oproept.

 

 

Datum:     : woensdag 9 januari 2019

Plaats:     : De Hoeksteen te Langweer

Tijd         : 15.00 uur

Leiding     : ds. Aart veldhuizen

 

                      

                                                     ***

 

Hoe luister je?                                            29 januari            Idskenhuizen

 

We voeren ontzettend veel gesprekken. Veel gesprekken gaan in het voorbijgaan: een praatje over het weer bij de bakker of het groeten van de buren. Je hoort elkaar dan wel, maar het gaat niet ergens over. Op andere momenten is het wel ontzettend  belangrijk voor de ander dat je luistert. Als iemand je bij de supermarkt vertelt van een sterfgeval in de familie, of van een ernstige ziekte bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Hoe kun je goed luisteren zodat de ander ook echt het gevoel krijgt dat je de ander hoort?

Aart geeft veel trainingen aan zorgteams binnen Patyna over het voeren van gesprekken. Ook binnen onze kerkelijke gemeenten is het erg belangrijk dat we elkaar werkelijk verstaan.

 

Datum     : dinsdag 29 januari

Plaats      : kerk Idskenhuizen

Tijd         : 19.30 uur

Leiding     : ds. Aart Veldhuizen