start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
omhoog ^

activiteiten

 

 

Inzamelactie DE punten voor de voedselbank

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. 

 

 

 

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

De voedselbank De Utjouwer schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De door jouw ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie en heeft toegezegd alle donaties met 15% te verhogen! 

Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de voedselbank!  Je waardepunten, bij voorkeur geteld in pakken van 100 of 1000, kun je gedurende de december maand kwijt in de DE-actiebox in de Hoekstien (maandagochtend 9.15 – 10.00 uur en donderdagavond 19.30 – 22.00 uur) of in de collectezak in de kerk.

U mag de punten ook in een envelop inleveren bij Jetske de Jong Brédyk 4, Pieter Brinksma, Oasingaleane 18 of bij Wimke Kampen Buorren 2.

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan willen we het graag bij u thuis ophalen. Neem dan contact op met Wimke Kampen tel; 0513 499547.

 

 

***

***

 

 

 

Diaconie kerk Langweer en de stichting diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.

Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:

Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.

Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.

 

Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

 

ZATERDAG 22 december van 10.00 - 11.00 uur

kunt u het kerstpakket inleveren in de

dorpskerk Langweer

 

Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma tel: 0513 499310 dan komt hij langs. Krijgt u na 22 december een kerstpakket en deze beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben van Houten, secretaris Solidair (06-42391992)

Wij zien u graag en hopen op uw steun.

 

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

 

 

***

 

Vooraankondiging

 

 

 

 

Woensdag 19 december

Kerstviering in de Hoekstien,

aanvang 16.30 uur

Nadere informatie volgt, maar u kunt zich alvast aanmelden bij één van de diakenen

(T 0513 499547 of 0513 499310) mailen mag ook: diaconie@kerklangweer.nl

 

Gezamenlijk eten voor 50- plussers

 

Het eerstvolgende etentje  is op woensdag 28 november

Deze keer eten we in  Brasserie AnderS

Op het menu staat een heerlijke Dagschotel

 

Graag opgeven voor 25 november bij:

Wimmie Snijder   tel. 499581

Rinny Pijpker        tel  499307

José Kok               tel  499223

Degenen die zich inmiddels al hebben opgegeven, hoeven dat uiteraard niet weer te doen.

 

***