start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
agenda

 

Kerkdiensten

 

11 november                 9.30 uur

dhr. S. de Jong uit Joure

Collecte rondgang: Zending Brazilië

Deurcollecte: eigen gemeente

 

18 november                 9.30 uur

ds. S. v.d. Meer uit Haarlem

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

25 november                 9.30 uur

ds. Aart Veldhuizen

Laatste zondag kerkelijk jaar,

Herdenking overledenen

Collecte rondgang: Project gezamenlijke diaconieën voor de Edwinstichting Langweer

Deurcollecte: eigen gemeente

 

2 december                    9.30 uur

ds. Aart Veldhuizen

1ste Advent

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

Adventsvesper              19.30 uur

ds. Aart Veldhuizen

Van de Raad van Kerken in de kerk van Ouwsterhaule

 

9 december                    9.30 uur

ds. A. Langhout uit Oldeberkoop

2de Advent

Collecte rondgang: Pastoraat nieuwe stijl

Deurcollecte: eigen gemeente

 

16 december                 9.30 uur

ds. T.T. Osinga uit Oudemirdum

          3de Advent     Fryske tsjinst!!

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist? Dan kunt u kijken via                       

www.kerkdienstgemist.nl

volgende >

 

 

Diensten ‘Doniahiem’ in de kapel, aanvang 10.30 uur

 

Als u een dienst wilt bijwonen dan bent u van harte welkom.

 

22 november  Pastor A. Adema, Op ‘e Noed

6 december   Geen dienst