start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
agenda

 

Kerkdiensten

 

3 februari    9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen

Afscheidsdienst ambtsdragers.

Na de dienst koffiedrinken

Collecte rondgang: Noodhulp Water staat    

                          Bengalen aan de lippen

Deurcollecte: eigen gemeente

 

10 februari   9.30 uur  ds. S. Cnossen-

                                Hoekzema uit

                                Scharnegoutum

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

17 februari    9.30 uur ds. Aart Veldhuizen en

                                    ds. Gerda Keijzer

Gezamenlijke zangdienst met PG Op `e Noed in Idskenhuizen

 

24 februari   9.30 uur Mevr. Martha Kroes uit

                                   Sneek

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

3 maart        9.30 uur   ds. A Langhout uit

                                    Oldeberkoop  

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

 

10 maart     9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen

          1ste  Zondag Veertigdagentijd

  Viering Maaltijd van de Heer     

Collecte rondgang: Voorjaarszending

Deurcollecte: eigen gemeente

 

17 maart    9.30 uur   ds. Gerda Keijzer

2de Zondag Veertigdagentijd

Collecte rondgang: Binnenlands Diaconaat

Deurcollecte: eigen gemeente

 

24 maart   9.30 uur    ds. Aart Veldhuizen

3de  Zondag Veertigdagentijd

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

31 maart   9.30 uur    Pastor Anneke Adema uit                                    Joure

4de Zondag veertigdagentijd

Collecte rondgang: Collecte Missionair

Deurcollecte: eigen gemeente

 

7 april      9.30 uur      ds. T.T. Osinga uit

                                    Franeker

5de Zondag Veertigdagentijd

Collecte rondgang: Diaconie

Deurcollecte: eigen gemeente

 

 

Kerkdienst gemist? Dan kunt u kijken via                       

            www.kerkdienstgemist.nl

volgende >

 

 

Diensten ‘Doniahiem’ in de kapel, aanvang 10.30 uur

 

31 januari      langweer                      Ds. A.C.Veldhuizen

14 februari     Op ‘e Noed                   Pastor A.Adema

28 februari     Op ‘e Noed                   Ds. G.Keijzer

14 maart        Op  ‘ë Noed                  Pastor A.Adema

 

Als u een dienst wilt bijwonen dan bent u van harte welkom.