start.
geschiedenis.
organisatie.
agenda.
activiteiten.
jeugdwerk.
meditatie.
gebouwen.
gebruiksplan.
fotoalbum.
restauratie.
contact.
links.
beleidsplan.
anbi kerk.
anbi diaconie.
KERK LANGWEER
gebruiksplan 5
 4 Zitplaatsen

Aantal kerkgangers
Er zijn 59 zitplaatsen beschikbaar in de kerk voor huishoudens. Deze huishoudens bestaan uit een of twee personen. Voor een huishouden dat bestaat uit vier of vijf personen, zijn de 2 achterste banken beschikbaar.

De namen en telefoonnummers van de kerkgangers worden door de koster genoteerd en gedurende 3 weken bewaard.

4.1 Ouderen en kwetsbare mensen

Door alle richtlijnen van het RIVM in acht te nemen worden risico’s zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Om kwetsbare ouderen alsnog gelegenheid geven te kerkdienst te bezoeken wordt ook vanuit de landelijke PKN aangeraden om de online vieringen zoveel mogelijk door te laten gaan. Net zoals bij andere leeftijdsgroepen is de anderhalve meter ook bij ouderen leidend. Ouderen die minder mobiel zijn moeten de gelegenheid hebben om met een rolstoel in de kerk plaats te nemen.

4.2 Taakomschrijvingen
4.2.1 Coördinator
Op zondagmorgen is een coördinator, de koster, aanwezig. Hij/zij staat zoveel mogelijk in de hal van de kerk. De bezoekers worden verzocht het liefst zover mogelijk ín de kerk plaats te nemen, dicht bij de preekstoel om altijd anderhalve meter afstand mogelijk te maken.

4.2.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger
● Op zondagmorgen is een ouderling of diaken aanwezig namens de kerkenraad
● Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie.
● Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik. Ook geen hand

4.2.3 Techniek
Na afloop van de kerkdienst wordt op maandag de techniek schoongemaakt. Als de techniek steeds na afloop wordt schoongemaakt zijn handschoenen niet nodig. Bij de schoonmaak dienen ook de bijbels, standaards en microfoons (!) te worden ontsmet.

4.2.4 Tijdschema
wanneer	
	

zaterdag	
	

zondag 9:00u 

	
9:15u	


9:15u	

9:30u	

10:20u	
	

Maandag
wie	
	

Beheerder	
	

Koster	


koster	
	
		
	
Beheerder	

beheerder