start.
geschiedenis.
organisatie.
agenda.
activiteiten.
jeugdwerk.
meditatie.
gebouwen.
gebruiksplan.
fotoalbum.
restauratie.
contact.
links.
beleidsplan.
anbi kerk.
anbi diaconie.
KERK LANGWEER
gebruiksplan 4
3 Concrete uitwerking

3.1  Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1 Routing
In de bijlage is een plattegrond van de kerkzaal aanwezig. De looproute in de kerk is dermate simpel dat een route plattegrond niet nodig is. Er is één ingang / uitgang.


Bij binnenkomst van kerk en kerkzaal
•  De deuren zijn geopend, ook de beide deuren naar de kerkzaal, zodat bezoekers geen
   deurklinken of deuren hoeven aan te rake
•  Desinfecterend middel staat klaar bij ingang van de kerk.
•  Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.
•  Er is een coördinator (de koster) die in de hal van de kerk staat en die de bezoekers
  informeert over de zitplaatsen en dergelijk.
•  De mensen kunnen in de kerk alleen gaan zitten op de rode kussentjes. Een koppel
  neemt plaats op twee kussentjes, een eenling op een plaats waar één kussentje ligt.
   Voor gezinnen tot 5 personen zijn achterin de kerk 2 banken vrijgehouden.
•  Vaste plaatsen van mensen worden even niet meer in acht genomen.  
•  Mensen wordt verzocht zoveel mogelijk vooraan te gaan zitten.

Bij het verlaten van de ker
•  Er wordt de kerkgangers verzocht niet buiten te blijven staan om  met elkaar te
  praten.
•  Wanneer het slecht weer is kunnen mensen desgewenst blijven zitten in de banken.
•  De koster verzoekt de personen op de achterste rijen om eerst te gaan, telkens met
   inachtneming van de 1,5 meter.
   De voorste rijen vertrekken als laatste, waarna de voorganger en ouderling/diaken de
   kerkzaal verlaten.
•  Er ontstaat geen file buiten voor de kerk.
 
3.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
De kerkgangers blijven niet hangen in de hal, maar lopen direct door naar de kerkzaal. Ook gaan zij gelijk op de aangewezen plaatsen zitten en niet lopen in de kerkzaal.

Op het pad voor de kerk dient door de bezoekers anderhalve meter afstand gehouden te worden.

3.1.3 Garderobe
Van de garderobe wordt geen gebruik gemaakt.

3.1.4 Toiletgebruik
In het toilet ligt desinfecterend middel, zeep en tissues.

3.1.5 Reinigen en ventileren
De kerkzaal wordt schoongemaakt op zaterdag en op maandag gereinigd. Op zondagmorgen wordt er gezorgd voor voldoende ventilatie. Tussen zaterdag en maandag mogen er – afgezien van kerkgangers – geen personen in de kerk. Er is speciale aandacht voor de deurklinken en voor de techniek.

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst
3.2.1 Gebruik van de sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

Avondmaal
Bij het avondmaal wordt gebruikgemaakt van kleine bekertjes wijn. De stukjes brood liggen op afstand van elkaar op een schaal en worden pas bij het begin van het avondmaal de kerk ingebracht, om eventuele besmettingen te voorkomen van de lector of voorganger. Bij de bereiding van het brood en het inschenken van de wijn worden de handen ontsmet en wordt een mondkapje gedragen.

Doop
Gaat in overleg met de doopouders.

3.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang is slecht beperkt mogelijk, per dienst maximaal 7 minuten totaal Er is een organist die boven bij het orgel zit. Eventueel is er voor de preekstoel een cantor of een kleine groep voorzangers die de zang verzorgt. Deze zangers bewaren een onderlinge afstand van drie meter en een afstand tot de gemeente van vijf meter.

 3.2.3 Collecteren
Er wordt gecollecteerd in één bus, geen schaal, aan de deur. In de week na de dienst wordt deze bus door de diakenen geteld en wordt bepaald hoeveel naar de diaconie gaat en hoeveel naar de kerk. Het virus kan niet zonder drager overleven en is na enkele uren dood.

 3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Koffiedrinken en ontmoeten na de eredienst kan tijdelijk niet.