start.
geschiedenis.
organisatie.
agenda.
activiteiten.
jeugdwerk.
meditatie.
gebouwen.
gebruiksplan.
fotoalbum.
restauratie.
contact.
links.
beleidsplan.
anbi kerk.
anbi diaconie.
KERK LANGWEER
1   Doel en functie van dit gebruiksplan

1.1 Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als Kerk van Langweer willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

1.2 Functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
1.3 Fasering
Vanaf 1 juli 2020 geldt er in Nederland geen maximum meer voor het aantal bezoekers. Wel dient de 150 cm afstand van elkaar gehandhaafd te blijven. De kerk van Langweer heeft besloten vanaf 6 september weer bezoekers toe te laten bij de diensten. Internetdiensten zullen blijvendverzorgd worden.
1. 4 Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand waarborgen tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.
gebruiksplan 2