start.
geschiedenis.
organisatie.
agenda.
activiteiten.
jeugdwerk.
meditatie.
gebouwen.
gebruiksplan.
fotoalbum.
begraafplaatsen.
contact.
links.
beleidsplan.
anbi kerk.
anbi diaconie.
KERK LANGWEER

 

omhoog ^

 

begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente Langweer heeft 2 begraafplaatsen: het kerkhof rondom de kerk in Langweer en de begraafplaats in Dijken.

Op de begraafplaats in Dijken staat een klokkenstoel met helmdak. Tot ca 1700 stond hier een kerkje zonder toren bij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de klok geroofd en de klokkenstoel werd daarop afgebroken. In 1984 werd er een nieuwe geplaatst met een nieuwe klok. In 2002 werd de begraafplaats gerenoveerd.

In Langweer is er ruimte voor 250 graven en in Dijken voor 230. Er zijn nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar. Om daarvan gebruik te kunnen maken dient de overledene een relatie te hebben gehad met Langweer of Dijken.

Grafrechten worden aan de rechthebbende uitgegeven voor een eerste periode van 25 jaar, waarna deze telkens met 10 jaar verlengd kan worden. Het tarief is opgebouwd uit de grafrechten en een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats. Eventueel onderhoud aan het grafmonument is in dit tarief niet inbegrepen maar dit kan wel verzorgd worden.

Het is mogelijk om rechten voor een bepaald graf te kopen zonder het direct te gebruiken. In dit geval worden de grafrechten wel berekend maar de onderhoudsbijdrage niet. Deze wordt berekend vanaf het moment dat het graf gebruikt wordt.

De ruimte voor een graf is 200 x 100 cm. Een monument op een enkel graf kan maximaal 80 cm breed zijn en op een dubbel maximaal 140.

Aan de begraafplaats in Dijken is de Stichting Klokkenstoel Dijken i.o. gelieerd. Deze stichting ziet toe op het juiste beheer en onderhoud van de begraafplaats en draagt er zorg voor dat een financieel tekort in de exploitatie gedicht wordt en niet ten laste van de kerk komt.

Voor uitgifte van graven kan contact opgenomen worden met degenen die op deze website bij Organisatie vermeld staan