start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER

It giet oan

 

Fries of geen Fries, iedereen kent deze uitdrukking. Het gaat door! Deze keer betekent het dat we echt gaan beginnen met de restauratie van de kerkvloer in onze dorpkerk. In de eerste week van november gaan wij, de aannemer, alle andere leveranciers en een aantal vrijwilligers beginnen met de uitvoering.

 

Op 6 november kerken we dan voor de eerste keer in de Hoekstien. De verwachting is dat we in april weer terug zullen zijn in de kerk waar dan alles hopelijk weer recht en waterpas zal zijn. Voor de diensten hebben we een elektronisch orgel geregeld en de camera voor kerkdienst-gemist wordt tijdelijk overgeplaatst zodat de kijkers thuis de uitzendingen kunnen blijven volgen.

 

Het wordt een ingrijpende operatie. Alles, met uitzondering van het orgel en de preekstoel, wordt uit de kerk verwijderd en opgeslagen bij de aannemer. Daar zal men, waar nodig, de banken opknappen en herstellen. Het orgel en de preekstoel zullen volgens aanwijzingen van de orgelbouwer ingepakt en regelmatig gecontroleerd worden. Vrijwilligers halen tevoren de waardevolle en kwetsbare stukken uit de kerk en slaan ze ergens op.

 

Vervolgens zal een steenhouwer de zerken en plavuizen ongeschonden uit het middenpad proberen te halen. Daarna verwijdert de aannemer de resten van het betonnen middenpad en de houten vloeren en balklagen waar de banken op stonden zodat in de kerk het oorspronkelijke zandbed helemaal vrij komt te liggen. Na archeologisch onderzoek wordt het zand afgedekt met schuimbeton.

 

Op het schuimbeton worden links en rechts verwarmingskokers en nieuwe houten vloeren voor de banken gefundeerd en op het schuimbeton in het middenpad worden de zerken en plavuizen terug gelegd in gestabiliseerd zand. Omdat het niet werd toegestaan onder de vloeren funderingspalen te plaatsen, is er geen garantie dat de vloer in de toekomst niet verder zal verzakken. Wel is het, als het zich onverhoopt voordoet, door de gekozen constructie eenvoudig om de vloeren dan weer op te halen.

 

De 2 oude verwarmingsketels vervangen we door 1 nieuwe, het laatste asbest zal men uit het stookhok verwijderen en in het toilet worden tegels en closet vernieuwd. Vanzelfsprekend zullen we tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk kleine wensen, die we al een tijd hebben, proberen uit te voeren.

 

Als er onder de lezers nog ideeën leven die betrekking hebben op de restauratie maar nog niet gemeld zijn, horen we dat graag. Graag een mailtje naar beheer@kerklangweer.nl

 

 

De restauratie kan financieel gerealiseerd worden

uit eigen middelen en door een forse bijdrage van:

 

Provincie Frieslân

 

Gemeente De Fryske Marren

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

 

Meindersma-Sybenga Stichting

 

Stichting Dinamo Fonds

 

Stichting Westermeer

 

Hornstra-de Jong Stichting

 

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer

omhoog ^

restauratie